Sennik «Ustanawiać»

Interpretacja marzenie Szymona Zealot

Połóż coś —;

Jesteś niepoważny.

Urodziny Book marzenie styczeń, luty, marzec, kwiecień

Połóż rzeczy — utraty moralności.

Sen Book urodzin wrzesień, październik, listopad

Połóż coś w lombardzie - kryzys.

Urodziny Book marzenie maj, czerwiec, lipiec, sierpień

Połóż coś w lombardzie - do ubóstwa.

Sen interpretacja pani Hasse

Połóż coś — dla lekkości.