Interpretacja sen «Rentgenowskie»

Książka Sen Lofa

Bycie naprawdę błogosławiony przez naturę, większość marzeń rentgenowskie odzwierciedla dążenie do uzyskania pogłębionej wiedzy o siebie lub kogoś, z kim aktualnie dreaming utrzymuje bliskie relacje. Często myślimy, że życie będzie lepsze, jeśli wiedział lepiej niż inni żyją. Marzenia rentgenowskie często wykazują chęć dowiedzieć się więcej o swojej wewnętrznej jaźni.

Inny scenariusz — medyczne.

Jeśli ostatni raz czułem się źle, ale w tym samym czasie, nie wydaje się poważnie chory, może być w śnie rentgenowskie jako wskaźnik chęci rozwiać obawy o swoje zdrowie. W wielu przypadkach, twój umysł poprzez sny szukają rozwiązania rzeczywistych problemów. W przypadku problemów zdrowotnych przynosi typowe stowarzyszeń medycznych.

Sen Książka Denise Linn (szczegóły)

Jest to symbol, który można zobaczyć wewnętrzną stronę rzeczy i zrozumienie. Oczywiście, w swoim życiu, są chwile, kiedy należy szukać w tym, co jest na powierzchni, i dowiedzieć się prawdy. Wejdź w głąb siebie, aby zdobyć prawdziwe zrozumienie.