Interpretacja sen «Mad szalony»

Book Dream of Nostradamus

Aby marzenie szaleńca - sen przepowiada niebezpieczeństwo, że dowiesz się o wiele wcześniej niż wszyscy ci, którym byłoby w niebezpieczeństwie, więc z Twoich działań zależeć będzie od losów innych ludzi.

Traktuj crazy — w rzeczywistości stać się ofiarą nieszczęścia.

Jeśli miał tłum drwi szalone, jest to znak, że twoje ostrzeżenia i wiedza nie są brane pod uwagę, w wyniku klęski żywiołowej będzie nieuniknione i będzie wiele ofiar.