Sennik «Bandurzysta»

Ukraińska Marzenie

Bandurist — news;

Będzie się dobrze bawić.

Najnowszy Marzenie

Odtwarzanie Bandura — na koncerty muzyki klasycznej (uczestniczyć, słuchać);

Być na koncercie bandura - oczekuje się pomóc ludziom zamknąć.

New Dream 1918

Gra Bandurist — straszne zamieszanie rodzina.

Slavic Marzenie

Gra — straszne zamieszanie rodzinne.

Aktualności;

Będzie się dobrze bawić.