Horoskop dla do dzisiaj


8/15/2018
4-5 dzień księżycowy. Dzisiaj Księżyc w Wadze proponuje robić w każdym przypadku spokojnymi metodami, ale w ciągu dnia, aby zachować równowagę i zachować neutralność staje się trudniejsze. Pojawią się przesłanki powtarzania błędów i nasilania konfliktów, zwłaszcza z "niedokończonym gestaltem". Harmonijny początek może mieć złą kontynuację w postaci sporów, roszczeń lub konfliktów interesów. Prawdopodobne komplikacje w partnerstwie, różnice pod względem prawnym, zawodowym, biznesowym, administracyjnym lub politycznym. Poziom obrażeń może wzrosnąć, ryzyko problemów technicznych. Najlepszą taktyką jest ominięcie ostrych zakrętów. Nie poddawaj się impulsowi, tracisz równowagę i okazujesz agresję, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.
Prognoza : dzisiaj  / jutro  / miesiac  / 2017 rok